VERIJDELD – MISLUKT – GELUKT ?

Is hij nu verijdeld, mislukt of gelukt, de aanslag in Brussel Centraal?

Kranten, tijdschriften, websites, sociale media, op café, in de trein, op kantoor: alles en iedereen heeft het er over. Iedereen heeft wel een mening. Zeer vaak meningen die kant noch wal raken en die niet verder gaan dan wat slogans roepen, zonder ook maar te weten waar het over gaat of wat de achtergrond is.

Iedereen is vol lof over de militairen. Ik mag het hopen! Die mannen hebben, door een goede training en vakkundige inschatting, zeer kordaat kunnen optreden. Ik mag hopen dat zich dat zal vertalen in wat eremetaal en een bevordering.

Schermafbeelding 2017-06-23 om 22.02.33

Korte feiten:

– Oussama Zariouh betreedt op 20 juni om 20u39 precies het Centraal Station van Brussel.
– Om 20u43 begeeft hij zich naar een groepje passagiers.
– Op dat ogenblik volgt een eerste explosie. Het gaat hierbij om het ontstekingsmechanisme. De gebruikte springstoffen zijn dezelfde als bij de aanslagen op Zaventem en in het metrostation Maalbeek: TATP. TATP heeft voor- en nadelen, gezien vanuit het standpunt van de terrorist: het is enorm krachtig, maar tegelijk ook enorm onstabiel. De kans dat je explosieven hun werk niet doen, is redelijk groot.
– Na de eerste explosie heeft Zariouh het gemunt op een stationschef, die hij begint te volgen.
– Waarschijnlijk heeft hij zich op dat ogenblik bedacht en keert terug naar de vertrekhal.
– Uiteindelijk zal hij ergens tussen de vertrekhal en de sporen dodelijk worden geraakt door verschillende zeer goed gerichte schoten van een militair, die al verscheidene buitenlandse missies uitvoerde en het dus gewoon is om in een fractie van een seconde beslissingen te moeten nemen, onder hoge druk.

Bijna onmiddellijk laaide er links, in het midden en rechts van het firmament een discussie op over het feit of de aanslag nu verijdeld was of mislukt was. Je hoorde zeer weinig stemmen die wel eens verder nadachten dan het gebruikelijke geroep: wat als de aanslag nu eens gelukt was?

Vaak ook kwam je het argument tegen dat de terrorist een mislukkeling is, want hij koos voor een kalm ogenblik voor z’n aanslag. Wel: enkel en alleen het feit dat hij een groep mensen opzocht om zich de lucht in te blazen, maakt dat “argument” al ongeldig.

Het ging zelfs zo ver dat je (vaak bij gekende links-extremisten) verhalen zag opduiken dat rechts alles had geënsceneerd. Zelfs het eenvoudige feit dat zoiets een false flag heet was blijkbaar te moeilijk om te benoemen. Het was uiteraard ook helemaal geen false flag. Mensen die zulke onzin verspreiden, zouden naar mijn bescheiden mening trouwens strafbaar gesteld moeten worden, onder meer voor lasterlijke aantijgingen.

Wel: sorry, maar de aanslag is wel degelijk GELUKT!

Er vond een explosie plaats, gevolgd door een kleine brand. Na de explosie had de terrorist nog wel degelijk de tijd om zich gedurende twee minuten vrij te bewegen in het stationsgebouw.

Niet enkel het feit dat er een explosie plaats vond, hoe klein ook, maar een aantal gekende en onderzochte feiten over terreur, terroristen en terreurorganisaties tonen duidelijk aan dat de aanslag ook op een ander vlak gelukt is.

Wat is namelijk het doel van een terreurorganisatie? Een politieke of ideologische agenda doordrukken. Dat op zich is al bijna de definitie van terreur.

Is het doel van een terreurorganisatie dood en verderf zaaien? Neen, absoluut niet. Vernielingen en slachtoffers zijn een middel om hun doel te bereiken.

Samenhangend met dat doel is de media aandacht die men daarvoor kan krijgen. Wat gebeurde er na de aanslag in het Brussels Centraal Station? Binnen het uur was overal ter wereld de aanslag groot nieuws. CNN slaagde er zelfs in om verslag uit te brengen voor onze Belgische media.

Is het doel hier dus bereikt? ABSOLUUT! Opnieuw kwam “de zaak” van de Islamitische Staat weer maar eens onder de aandacht. Was de opdracht dus geslaagd? Wees maar zeker!

Schermafbeelding 2017-06-23 om 22.03.08

Laat ons nu eens wat verder inzoomen op de terrorist zelf.

– Oussama Zariouh (° 12/01/1981) is een man van Marokkaanse afkomst, meer bepaald uit de stad Nador. Hij genoot een opleiding aan de Université Mohamed 1er in Oujda, waarna hij in 2002 naar België kwam en zich in Aalst vestigde.
– Zariouh was gekend voor zedendelicten, huiselijk geweld en drugsfeiten. Hij werd echter nooit ergens voor veroordeeld.
– Zariouh vermeldde op z’n Facebook profiel dat hij zelfstandige is. (Of dit waar is, laten we in het midden.)
– De foto’s die men kon terugvinden op het Facebook profiel van Zariouh, toonden aan dat hij niet bepaald een slechte situatie had.
– Zariouh stond niet op een lijst van geradicaliseerden van het OCAD. Op z’n Facebook profiel kon je echter wel vaststellen dat hij grote fan was van tenminste 7 haatpredikers, waaronder Mohamed Al-Arafi en Aid Ibn Abdullah Al-Qarni. Deze beide heerschappen worden geweerd door een heel aantal westerse landen.
– Zariouh nam het ook op voor Omar Al-Haddouchi, een Marokkaanse salafist die werd veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar voor z’n banden met 2 zelfmoordterroristen die een bloederige aanslag pleegden in Casablanca in 2003.
– Tijdens een versterkte huiszoeking (dit houdt in dat er wordt binnen gegaan met de hulp van DSU, de speciale eenheden van de federale politie) in de domicilie van Zariouh werden propaganda van de Islamitische Staat aangetroffen, evenals de nodige chemicaliën en andere bestanddelen om explosieven te kunnen maken. Handleidingen om bommen te maken met deze bestanddelen vind je zeer makkelijk terug op internetfora en jihadi kanalen van geradicaliseerde op onder meer Telegram. Zariouh stond al sinds 2013 ingeschreven op het desbetreffende adres.

Waarom is dit alles belangrijk?

Om een inschatting te kunnen maken van de beweegredenen en de achtergrond van een terrorist. Om te kunnen inschatten of er mogelijk verbaden zijn met andere geradicaliseerden of reeds gekende terroristen. Om te kunnen inschatten of het dreigingsniveaus dient aangepast te worden. En zeker ook belangrijk: om te kunnen inschatten of je contra-terreur maatregelen dienen aangepast te worden. (Denk bijvoorbeeld enkel en alleen nog maar aan het feit dat Mohamed Botchbaqut, een gekende Belgische Syriëstrijder, eveneens uit Nador afkomstig is, eveneens in Molenbeek verbleef en men niet met zekerheid weet waar hij zich momenteel bevindt. Misschien is het dus wel de moeite om de zoektocht naar hem te intensifiëren.)

Al te vaak hoor je dat een terrorist afkomstig is uit een achtergestelde, kansarme situatie. Dat is althans wat media en (vooral linkse) politici de massa willen doen geloven.

Een korte terugblik op de Belgische terroristen leert ons dat dit absoluut niet het geval is. Waarom zeg ik Belgische? Omdat in andere landen de situatie regelmatig anders ligt.

Empirisch onderzoek door onder meer de universiteit van Maryland (START) en het ICCT in Den Haag, toont onomwonden aan dat de gemiddelde terrorist nog steeds een gewone, gemiddelde situatie heeft. Hij komt uit een gewone tot goede opleiding, heeft een gemiddelde financiële situatie etcetera. Als er al uitschieters zijn, zijn het bijna voortdurend uitschieters die omhoog gaan. Zeer hoog opgeleiden, zeer rijken en ga zo maar door.

Kent men de échte beweegredenen van onder meer (zelfmoord)terroristen? Vaak niet, neen. Het is namelijk onmogelijk om met een dode nog een gesprek aan te knopen om te proberen achterhalen wat z’n beweegredenen zijn. Terroristen die men levend kan aantreffen houden bijna steeds de lippen stijf op elkaar.

Vast staat wel dat de huidige verliezen van Islamitische Staat tot gevolg zullen hebben dat het westen meer aanslagen zal gaan kennen. Waarom? Ook weer om verscheidene redenen.

– In het westen is er een gemiddelde goedkeuringsgraad onder moslims van 10 percent voor wat betreft de daden van Islamitische Staat. Reken dit om naar België en je komt uit op een cijfer van om en bij de 70.000 moslims die de acties van IS zouden steunen. Let wel: ik spreek hier in de voorwaardelijke wijs.
– IS is in Sham en verscheidene andere plaatsen massaal terrein aan het verliezen. Ze zijn dus op zoek naar andere manieren om onder de aandacht te blijven komen. Hoe doen ze dit?

– Er is een uitbreiding van het actieterrein naar nog meer landen waar IS actief is.
– Online wordt er opgeroepen om aanslagen te plegen in eigen land, wanneer je niet in de mogelijkheid verkeert om af te reizen naar gebieden waar IS actief is. De propaganda daarvoor heeft de afgelopen weken een enorme vlucht vooruit gekend. Dit brengt met zich mee dat er een reëel en groot gevaar bestaat dat het aantal aanslagen in het westen zal toenemen. Zij die deze zullen plegen zullen zeer vaak op zichzelf geradicaliseerd zijn. Om deze te detecteren heeft men een leger aan politiemensen nodig. Een leger dat men simpelweg niet heeft en waar ook geen budgetten voor zijn. Bijkomend nadeel? Veel van dat werk zou eigenlijk manueel dienen te gebeuren, om zeker te zijn dat de samengebrachte intel accuraat is en gelikt kan worden aan de juiste mensen.

– Uiteraard is daar ook een beweegreden voor.

– De reeds bestaande leden moeten op z’n minst de indruk krijgen dat IS nog steeds kan toeslaan waar en wanneer zij het willen. Zo blijft het moraal onder de troepen hoog en blijven ze in “de zaak” geloven.
– Door de enorme verliezen is IS nog steeds op zoek naar nieuwe “strijders” die mee blijven vechten tot het bittere einde.

Al dit houdt uiteraard een groot gevaar in. Waar de eerste strijders vroeger nog vertrokken uit ideologische overwegingen, zijn het nu meer en meer individuen die afreizen die enkel en alleen door het geweld worden aangetrokken. Zij zijn dus nog gevaarlijker dan de eersten die vertrokken. Helemaal gevaarlijk wordt het wanneer zij terugkeren. Ze zijn gewelddadig en hebben intussen een militaire opleiding gekregen. Ik spreek wel degelijk over een militaire opleiding, want IS opereert de facto als een casco staat met eigen structuren. Denk daarbij onder meer aan financiële instellingen, eigen onderhoudsdiensten, financiële instellingen, een eigen munteenheid, een eigen sociale zekerheid en ga zo maar door.

Voor zij die dus écht geïnteresseerd zijn en verder willen gaan dan wat inhoudsloos, op geen enkel feit gebaseerd geroep: kijk eens wat verder dan je neus lang is. Lees eens een boek over terreur. De basis kan uitgelegd worden in een boekje van 100 bladzijden. Wat is een uurtje van je tijd nou, om toch op z’n minst te kunnen inschatten of een aanslag nu mislukt, verijdeld of geslaagd is?

Nogmaals: de aanslag is wel degelijk GESLAAGD. De militairen verdienen alle lof, omdat ze iets potentieel veel erger hebben voorkomen. Alle andere aanwezige hulpdiensten verdienen uiteraard ook zeer veel lof, niet enkel voor het werk dat ze deden aan Brussel Centraal, maar voor hun dagdagelijkse, ongebreidelde inzet. De volgende keer dat je een militair, agent of andere hulpverlener ziet: bedank hen eens. Praat er eens mee. Bekijk hen niet als “het kwade”. Neen. Die mensen hebben het zeer goed voor. Die mensen kozen met volle overtuiging voor hun beroep: de dagdagelijkse bescherming van u en mij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s