Meningen over terreur en geweld voorstellen als feiten: zeer gevaarlijk

De laatste dagen staat Twitter er weer vol mee. Je kent ze wel: de zelfverklaarde terreurspecialisten. Een boek over terreur hadden ze nog nooit vast, laat staan dat ze serieuze studies door specialisten gelezen hebben, of dat ze zelf een opleiding in die richting gevolgd hebben.

Nochtans zijn er zeer toonaangevende universiteiten en instituten waar je zulke studies kan volgen. Denk onder meer aan het ICCT in Den Haag, de universiteit van Maryland, London Metropolitan University, King’s College in Londen en ga zo maar door. Je zou toch denken dat ze eens de moeite doen om hier iets mee te doen? Zelfs al is het maar de MOOC volgen die ICCT en de universiteit van Maryland jaarlijks aanbieden. Online, vanuit je luie zetel en gratis. Voor 50 dollar extra heb je zelfs een certificaat, indien je slaagt voor de testen en de opdrachten. Waarschijnlijk te veel moeite.

In België heb ik het dan onder meer over David Van Reybrouck, Youssef Aouriaghel en Maarten Boudry. De flauwekul die ze alleen nog maar de afgelopen 2 weken de wereld instuurden is hemeltergend.

Bij Aouriaghel ging het over het feit of er nu al dan niet een stijging van de overlast en/of criminaliteit is tijdens de ramadan. Studies door moslim professoren bewijzen het ontegensprekelijk. Mocht hij eens wat specialisten raadplegen, zou hij stoppen met onzin uitkramen.

Het ging bij Van Reybrouck over het feit dat men zelfmoordterroristen meer moet zien als iemand die gewoon zelfmoord pleegt en dat de media een belangrijke rol spelen in de stijging van het aantal zelfmoordaanslagen. Ook hier weer werd, zelfs zeer recent nog, door terreurspecialisten aangetoond dat deze stelling absoluut niet kan bewezen worden. De enige feiten waarbij het effect eventueel aantoonbaar is, zijn de school shootings in de Verenigde Staten. Mocht hij eens wat specialisten raadplegen, zou hij stoppen met onzin uitkramen.

Ook Boudry doet de waarheid alle geweld aan door te stellen dat het een terrorist/terreurgroep niet om de aandacht gaat. Dat is namelijk één van de fundamenten van terrorisme. Een terrorist heeft een politieke agenda die hij onder de aandacht wil brengen. Zo eenvoudig is het. Mocht hij eens wat specialisten raadplegen, zou hij stoppen met onzin uitkramen.

Stoppen met onzin uitkramen. Ik laat het expliciet drie keer terugkomen, ja. Waarom? Omdat de drie heerschappen een aantal slogans uitbraken die nergens op gestoeld zijn. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen grote gelijk, dat ze aan de meest eenvoudige feiten, studies, cijfers en bevindingen voorbij gaan.

Andere constante in hun discussies? De islam. Het blijft maar over de islam gaan. Zou de islam dan toch een probleem zijn? Laat ons daar eens wat dieper op ingaan. Ik heb namelijk altijd geleerd dat je een probleem moet benoemen (indien het een probleem is), om het te kunnen aanpakken.

Om goed te kunnen begrijpen waar het allemaal om draait, is het noodzakelijk dat we gaan kijken naar de geschiedenis van het terrorisme. Ik zal u niet meenemen in een ellenlang verhaal, maar me beperken tot de absolute essentie. Daarna zal ik dieper ingaan op de beweringen van de 3 hierboven vermelde heerschappen om daarna te komen tot de constante in hun verhaal: de islam en terrorisme.

Ik ga het pre-moderne terrorisme overslaan, aangezien dat hier weinig extra bijbrengt. Onthoud gewoon dat de Assassijnen daarin al een belangrijke rol speelden.

De moderne terreur begint ergens rond 1880 en kunnen we onderverdelen in 4 golven. Elke golf duurt ongeveer 40 jaar en sommige golven lopen hier en daar nog een stuk parallel aan elkaar, aangezien een bepaald idee, een stroming, verzet etcetera niet van de ene op de andere dag stopt.

 1. De anarchistische golf. Ze startte omstreeks 1880 in Rusland en breidde daarna uit naar onder meer de Verenigde Staten, Europa en Azië. Er werd een doctrine gestart door onder meer de Russische schrijvers Bakunin en Kropotkin. Voor de verspreiding ging men toen al nieuwe technologieën gebruiken, zoals kranten en de telegraaf. Ze gingen zo ver dat ze zichzelf terroristen noemden. 1 van de belangrijkste groepen uit die periode was “The People’s Will”, die onder andere een tsaar vermoordde. Andere, bekende slachtoffers van terroristen uit deze periode zijn president McKinley en de koning van Italië.
 2. De anti-koloniale golf. De start van deze golf situeert zich rond 1920 en was vooral gericht op vrijheid en onafhankelijkheid. We vinden bij de aanslagen uit deze periode heel vaak guerrilla-technieken terug, zoals een ‘hit and run’. De terroristen uit deze periode noemden zichzelf vrijheidsstrijders. Denk hierbij aan groepen zoals het IRA, FLN (Algerije) en IRGUN (Israël en Palestina).
 3. De linkse golf begon ergens rond 1960 en was extreem links te noemen. Veel van de groepen die toen actief waren beschouwden zichzelf als de beschermers van de massa’s van de derde wereld. Onder andere de oorlog in Vietnam was één van de belangrijke aanleidingen van deze golf. Aanvallen in Latijns-Amerika werden gekenmerkt door stadsguerrilla’s die gesteund werden door de toenmalige USSR. Heel de golf dient uiteraard ook geplaatst te worden in de context van de Koude Oorlog. Bekende groeperingen uit deze periode zijn onder meer de RAF en de PLO.
 4. De religieuze golf. Deze kende een aanvang rond 1979. Er waren uiteraard de gebeurtenissen in Iran, de bestorming van Mekka en de inval van de USSR in Afghanistan. De gebruikte methoden in deze periode werden drastischer. Men ging aan het moorden, deed aan gijzelingen en zelfmoordaanslagen werden veel frequenter gepleegd. Ook werden massavernietigingswapens minder en minder geschuwd.Bij het grote publiek zullen volgende groeperingen een belletje doen rinkelen: Aum Shinrikyo, Hezbollah, al-Qaeda, Islamitische Staat etcetera.

Voor de volgende golf denkt men onder andere aan cyberterreur. Deze terreur kan uiteraard gepleegd worden door verscheidene, reeds bestaande groeperingen. Het is belangrijk de volgende golf te kunnen inschatten, omdat die een implicatie kunnen hebben op een aantal belangrijke zaken, zoals daar zijn de wetgeving en contra-terreur maatregelen. In vele landen, waaronder België, is de wetgeving absoluut nog niet voorzien op een eventuele nieuwe golf. Daar ligt dus een belangrijke taak voor Koen Geens, die hopelijk de wetgeving aanpast voor het te laat is.

Nu we de golven kennen, kunnen we wat dieper ingaan op de beweringen van de heren die ik hierboven reeds vermeld heb.

Laat ons beginnen bij Maarten Boudry. Op woensdag schoot die blijkbaar weer in één of andere kramp. Hij vroeg zich onder meer af waarom, wanneer een terrorist enkel op zoek is naar aandacht, hij zich bij een groepering zou aansluiten. Hij beweerde dat als je naar persoonlijke glorie op zoek bent, je meer wilt zijn dan enkel een voetsoldaat en ging zelfs zover te beweren dat dat wél bereikt kan worden door bijvoorbeeld de gekende school shootings in de Verenigde Staten. Of we ons de namen van de individuele terroristen wel herinnerden? Ja, ik wel. Maar da’s misschien wat misvorming. (Ik voeg daar dan ook meteen aan toe dat de school shootings niet als terreur worden beschouwd.) Hij gaat verder door te zeggen dat wanneer je een narcist bent, je persoonlijk de eer wilt opstrijken, in plaats van deze toe te kennen aan 1 of andere groepering. Ongeveer het enige correcte in z’n betoog is dat de jihadi zich voor z’n terreurdaad al kan verheugen op wat er na z’n (eventuele) daad zal komen.

Schermafbeelding 2017-06-29 om 20.27.27

Wikipedia image

Wel Maarten. Je zit er naast. Niet mijlenver, maar werelddelen ver. Reeds in 1975 deed iemand die je, in tegenstelling tot jou, wél een kenner zou kunnen noemen een onderzoek naar de motieven: Brian Jenkins. Nog steeds internationaal gerespecteerd trouwens. Hij wist al dat terroristen aandacht wilden voor een bepaald groter doel (Zelfs al tijdens de anarchistische golf werden er kranten als middel gebruikt om de aandacht te bereiken, zoals we hierboven zagen). Zij wilden zoveel mogelijk aandacht en mensen die toekeken. De doden en verwoesting waren hierbij een middel om het doel te bereiken. De idee hierachter is: “dood een paar mensen, jaag er miljoenen schrik aan”. Media, politici en andere publieke figuren spelen soms een belangrijke rol bij de verspreiding van die angst. Zo komt er vaak een overreactie na terreuraanslagen.

Wat dat narcisme betreft: onderzoek toont aan dat er geen énkel klinisch bewijs is dat een gemiddelde terrorist een psychiatrische stoornis heeft. Wat wel vast staat, is dat een terrorist doordrongen is van zijn zaak. En dat het hem of haar dus niét om de persoonlijke erkenning gaat, maar om het grotere doel. Zelfs lone wolves (die vaak wel een pathologische achtergrond kunnen hebben trouwens) plegen hun terreurdaden niet voor persoonlijke aandacht. Vaak is er een geheel andere achtergrond, of een groter goed. Denken we hierbij aan:

 • Leon Czolgosz die president McKinley vermoordde: wilde bewijzen dat hij een goede anarchist was en het anarchisme onder de aandacht brengen.
 • Yigal Amir die Yitzhak Rabin vermoordde: deze Joodse extremist vermoordde de eerste minister vanwege z’n steun aan de Oslo akkoorden. Hij was gewoon beïnvloed door een lange campagne tegen Rabin en handelde geenszins uit persoonlijk gewin.
 • John Gilbert Graham, die een vlucht van United Airlines opblies: hij wilde gewoon de verzekeringspremie opstrijken die hij had afgesloten op het leven van z’n moeder, die op de desbetreffende vlucht zat. Niets met persoonlijke aandacht te maken.

Verder naar Youssef Aouriaghel alias Youssef Kobo. Hij kraamt al dagenlang uit dat er geen enkel bewijs is dat de ramadan meer geweld en/of overlast met zich meebrengt.

Schermafbeelding 2017-06-29 om 20.43.09.jpg

We zullen een aantal feiten op een rijtje zetten:

 • Antwerpen, juni 2017: Er worden maar liefst 173 stewards ingezet rond moskeeën. Stewards die door de moslimgemeenschap zélf werden voorzien, aangezien ze zich bewust zijn van de overlast die sommigen veroorzaken.
 • Haarlem, juni 2016: Tot 7 maal toe wordt een bus bekogeld met stenen. Het begin en het einde van deze bekogelingen vielen samen met het begin en het einde van de ramadan.
 • Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Gouda 2016: De politie past werktijden, haar aanpak en aantal patrouilles aan omwille van de overlast van de ramadan.
 • Marokko, juli 2013: Er wordt een onderzoek ingesteld bij taxichauffeurs. De uiteindelijke resultaten zullen concluderen dat de gemiddelde klant veel bozer en chagrijniger is. Door een gebrek aan allerlei zaken zoals voeding, drank, tabak en dergelijke moeten de klanten veel meer agressiviteit kwijt. Het fenomeen heeft zelfs een naam: mramden.
 • De lokale politie van Bradford (West Yorkshire Police) in het Verenigd Koninkrijk, gaf al in 2007 te kennen dat ze tijdens de ramadan wel degelijk met een probleem zaten. Het ging daar zelfs zo ver dat politiepatrouilles vergezeld werden door officials van de lokale moskeeën om de gemoederen te bedaren.
 • Onderzoek door professor Abdul-Jabbar Shukri, zelf een moslim, toont aan dat er een stijging van criminaliteit, agressie en overlast is tijdens de ramadan. De oorzaken splitst hij op: ze zijn psychologisch en sociaal van aard. Naam: tramdina.

Youssef gaat geweldig voorbij aan het feit dat ras en religie niet worden opgenomen in de criminaliteitsstatistieken, waardoor de politie dit ook niet volledig kan aantonen. Toch zijn experten en agenten zelf het er over eens dat er een duidelijke stijging is.

Vandaag nog kwam hij met een nietszeggende statistiek (zeer algemeen) dat de overlast daalt in de periode van de ramadan. Welnu: ook hier kan er niet worden uitgemaakt wie de daders zijn en wat de oorzaken van de daling zijn. Het gebruikte cijfer is dat van 2016, waarbij de ramadan deels in de examenperiode en deels in de vakantieperiode viel. Veel mensen afwezig dus.) Gaan we naar dezelfde statistieken kijken (degene die Youssef niet gebruikt, want ze zullen niet goed uitkomen), stellen we vast dat er in een periode waarbinnen de ramadan valt meer geweld tegen personen uit “beroepen van algemeen belang” is. Kan ik dat linken? Nee, natuurlijk niet. Want ook hier is er geen weergave van ras en religie.

Uiteraard werden nog meer studies uitgevoerd naar de bewering of ramadan meer geweld met zich meebrengt.

1 van de meest uitgebreide studies hieromtrent werd uitgevoerd in Algerije. De algemene tendens van het rapport was zeer duidelijk, voor wat betreft de ramadan:

 • Kleine criminaliteit: stijging met 220 %
 • Gevechten en hoog oplopende discussies met handgemeen: stijging met 320 %
 • Mishandelen van vrouwen en kinderen in huiselijke kring: stijging met 120 %

Onlangs twitterde Youssef Kobo er nog op los dat er slechts 23 percent van de terreuraanslagen door moslims worden gepleegd. Die stelling heeft toch enige duiding nodig.

 • Zoals u hierboven reeds kon lezen, was er in het pre-modernistische terreurtijdperk reeds sprake van de Assassijnen. De Assassijnen waren een ismaëlitische sekte, gesticht door Hassan-i Sabbah, een sjiiet. De Assassijnen liggen door hun bloeddorstigheid mee aan de basis van het Engelse woord “assassin”. Dat is niet voor niets zo gekomen.
 • Nog daarvoor komen we de profeet Mohammed tegen. Reeds in de zevende eeuw. Hij verhuisde toen van Mekka naar Medinah. In Mekka sprak Mohammed nooit van een heilige oorlog, omdat hij en z’n aanhangers toen nog in de minderheid waren. Het was pas toen hij in Medina aankwam, dat hij radicaal werd. Enkele voorbeelden:

  a) Mekka: hij nodigde mensen uit om deel uit te maken van de islam door middel van z’n preken <-> Medina: Hij gebruikte het zwaard om mensen te overtuigen zich bij de islam aan te sluiten
  b) Mekka: Hij werkte en leefde als een priester, door te bidden, vasten en aanbidden <-> Medina: Hij werd een militair bevelhebber, die persoonlijk zeventwintig aanslagen leidde
  c) Mekka: Hij had 1 vrouw, Khadija, gedurende 12 jaar <-> Medina: Hij huwde twaalf vrouwen in 10 jaar
  d) Mekka: Hij kwam op tegen het aanbidden van “idolen” <-> Medina: Hij ging vechten tegen “mensen van het boek”, zijnde Joden en Christenen.

  De verhuis van Mohammed veranderde de islam van een godsdienst in een politieke beweging. Waarom? Hij zette een regering op, maakte wetten en decreteerde dat de islam de basis was van alle aspecten van het leven.

  Belangrijk om weten is dat de koran werd opgetekend gedurende een periode van 24 jaar, beginnend in het jaar 610 van onze tijdrekening. Hij werd opgetekend naar het woord van Mohammed die toen zei dat de aartsengel Gabriël tot hem sprak in een grot in Mekka. Mohammed vermeldde dat de woorden kwamen van de enige echte god, allah.

  Je zal verzen vinden die elkaar tegenspreken. Wanneer je de verzen naar datum rangschikt, zal je echter vaststellen dat, hoe recenter het desbetreffende vers is, hoe radicaler het is. Geleerden schatten dat ongeveer 50 tot 60 percent van de koran bestaat uit verzen die over jihad gaan. Dit is logisch, aangezien het grootste deel van de koran werd opgetekend na de verhuizing van Mohammed naar Medina. We mogen hierbij het concept “intrekking” niet vergeten. (In de eerste periode van Mohammed was de hijab niet verplicht, werd er alcohol geconsumeerd, werd er positief over Christenen gesproken en ga zo maar door.) De verzen werden, zoals gezegd, steeds radicaler. Intrekking betekent hier dat, wanneer de verzen elkaar tegenspreken, het laatst opgetekende vers van kracht is. Dus diegenen uit z’n periode in Medina, de gewelddadige periode.

  De hadiths mag je niet verwarren met de koran. Ze bevatten enkel een weergave van wat de profeet zei en deed tijdens z’n leven. De meeste moslims aanvaarden de 6 hadith boeken en beschouwen hen als gezaghebbend. Soennieten aanvaarden de 6 boeken, terwijl de Shiieten alles aanvaarden, behalve de hadiths die werden opgetekend door de tweede vrouw van Mohammed.

Tot hier de voorgeschiedenis van het terrorisme in de islam.

Laat ons nu kijken naar de situatie van de laatste jaren. De bewering dat slechts 23 percent van de aanslagen door moslims worden gepleegd, klopt. Maar ze hebben veel meer toelichting nodig, want zoals Youssef de cijfers voorstelt, dienen ze enkel zijn agenda en gaan ze aan een heleboel feiten voorbij.

 • Het gaat hier over cijfers die uit de GTD worden genomen. Deze cijfers hebben momenteel betrekking op de periode 1970 – 2015. De GTD is 1 van de grootste databanken wereldwijd, die gratis ter beschikking worden gesteld. De organisatie achter GTD, het START consortium aan de universiteit van Maryland, heeft niet de pretentie om te beweren dat ze volledig zijn. Ook alle aanslagen van voor 1970 werden niet opgenomen, dus een schatting maken van aanslagen voor deze datum is zeer moeilijk. (Wie meer wil weten over START moet zeker eens hun website bezoeken. Hun methode om aanslagen te “ontdekken” is namelijk ook al zeer fascinerend op zich. – www.start.umd.edu)
 • Het pre-moderne terreurtijdperk laat Youssef al helemaal onaangeroerd.
 • De voorstelling van de cijfers is ook zeer vertekend. We zien namelijk een enorme stijging van het aantal aanslagen die islam-gerelateerd zijn over de afgelopen decennia. Het aantal, zelfs percentueel, zal enkel maar toenemen.
 • Ik zal een voorbeeld geven. Het aandeel islam-gerelateerde terreuraanslagen in de GTD komt uit om en bij de 23 percent. Over een periode van 45 jaar. Ik ging deze situatie even vergelijken met de situatie van dit jaar. Wat deed ik hiervoor? Ik nam enkel de aanslagen waarvan reeds vast staat welke groepering de aanslag pleegde. De periode die mijn telling behelst is 1 januari 2017 tot begin juni 2017.

Enkele cijfers op een rij:

a) Aanslagen met een gekende dader konden gelinkt worden aan 56 groepen

b) Dodental bij aanslagen met gekende dader: 9.665

c) Gewonden bij aanslagen met gekende dader: 6.756

d) Van de 56 groepen die een aanslag pleegden, zijn er 18 die niet islam-gelinkt
zijn: 66 % islam dus.

e) 9.248 van de dodelijke slachtoffers van terreur dit jaar vielen tijdens aanslagen
die islam-gelinkt zijn: 95 % islam dus.

f) 6.156 van de gewonden vielen tijdens aanslagen die aan de islam gelinkt werden:
91 % islam dus.

 • Een ander voorbeeld kunnen we vinden in de onlangs vrijgegeven statistieken van Europol, zodat de situatie op zich al iets specifieker wordt voor ons grondgebied.

Weerom enkele cijfers:

a) Terreur-gerelateerde arrestaties in de EU (landen die cijfers vrijgaven):

– Jihadisme: 718

– Links: 31

– Rechts: 12

– Separatistisch: 84

– Single issue: 0

– Niet gespecificeerd: 157

– Totaal: 1.002 (aandeel islam is dus minimaal 71 %)

b) Terreuraanslagen in België in 2016: 4 (100 % jihadisme)

 • Wat leren we hieruit? Het aandeel van islam-gerelateerde aanslagen verschilt sterk van regio tot regio. Doorheen de geschiedenis wordt het aandeel van islam-gelinkte aanslagen jaar per jaar groter. Zijn er andere groepen of lone wolves (al dan niet islam-geïnspireerd) actief? Uiteraard, dat zal je me nooit ofte nimmer horen ontkennen. Separatisme, communisme, marxisme en leninisme spelen bij die andere groeperingen vaak een belangrijke rol. En neen, terreur heeft inderdaad geen religie. Er worden aanslagen gepleegd door Christenen, Moslims, Sikhs en ga zo maar door.

Mocht Youssef Aouriaghel  alias Youssef Kobo dus eerlijk zijn, zou hij niet zomaar wat cijfers spuien, maar dan zou hij ze ook duiden en in een context plaatsen die ook de huidige situatie weergeeft. Tenslotte waren er in het begin van de beschikbaarheid van de fax ook maar weinig gebruikers, waarna het aantal gestaag steeg, om daarna weer af te nemen.

En dan hebben we nog David Van Reybrouck. Heb ik me daar blauw aan geërgerd zeg.

Schermafbeelding 2017-06-29 om 20.28.14.jpg

De aankondiging van z’n bijdrage aan De Afspraak luidde: “We moeten zelfmoordaanslagen meer als zelfmoord zien”.

Ik hoorde nog nooit zoveel onzin in 1 zin van 7 woorden.

Ten eerste is het een ongelofelijke slag in het gezicht van iedereen die ooit met zelfmoord in aanraking kwam. Iemand kan zelfmoord plegen om zeer uiteenlopende redenen, van psychologische aard tot persoonlijke problemen en verder. Maar de redenen achter de zelfmoord zullen (meestal) niet verbonden zijn aan religie.

Ten tweede is zijn uitspraak nergens op gebaseerd, want hij gaat voorbij aan een aantal belangrijke feiten:

 • Voor een geradicaliseerde staat de martelaarsdood niet gelijk aan verslagen worden, maar is het in tegendeel dé toegang tot het paradijs.
 • In de islam heb je namelijk geen enkele garantie om te worden toegelaten tot het paradijs. Alles is afhankelijk van de wil van allah en je weet niet hoe lang na je dood hij de beslissing zal nemen over je lot. Er is echter 1 uitzondering en laat die nu nét de uitzondering zijn die de motivatie vormt voor zelfmoordterroristen: wanneer je tijdens de jihad sterft, hoef je niet in je graf te wachten, maar mag je onmiddellijk door naar het paradijs. (Surah 9:89) Het komt er dus op neer dat de énige manier die je hebt om zeker te zijn van het paradijs, een zelfmoordaanslag plegen is. De motivatie hier ligt dus totaal ergens anders dan bij iemand die zelfmoord pleegt.

Hij durfde het ook aan te beweren dat alle media aandacht voor (zelfmoord)aanslagen enkel maar meer van hetzelfde zou veroorzaken. Copycats dus. Ook hier liet hij het wéér na enkele basisfeiten te verifiëren.

 • Het enige dat werd vastgesteld en bewezen is dat er een copycat effect kan zijn bij een zelfmoord, door overdreven aandacht in de media, die dan vaak nog vergezeld moet gaan van beelden en/of specifieke en gedetailleerde beschrijvingen.
 • Waar er ook een copycat effect kan worden vastgesteld is bij de school shootings in de Verenigde Staten. Sommige studies spreken van een effect van 20 tot 30 %. Het effect (zoals bij zelfmoord), ebt volledig weg na 13 dagen.
 • Bij terrorisme en zelfmoordaanslagen moet de potentiële dader al een risicoprofiel hebben om eventueel beïnvloed te kunnen worden.
 • Het gevaar van copycats bij zelfmoordaanslagen werd nooit aangetoond. Ten eerste zijn er te veel zelfmoordaanslagen. Ongeveer 19 pct van de huidige aanslagen zijn zelfmoordaanslagen. (Het aantal zelfmoordaanslagen steeg met 1.679 % tov 2001.) Daarnaast is het moeilijk om iemand die een zelfmoordaanslag pleegde te interviewen om z’n beweegreden te kennen. De dader is namelijk dood. Meermaals werd er al onderzoek gevoerd naar het copycat effect van zelfmoordaanslagen. Nog nooit werd aangetoond dat er zo’n effect is. Het laatste gedetailleerde onderzoek dateert van maart 2017 en stelt, in élk werelddeel vast, dat er geen enkel copycat effect te bespeuren valt.
 • De meeste zelfmoordaanslagen vragen een lange voorbereiding. Studies stelden al vast dat na een periode van 13 dagen er absoluut geen copycat effect meer is. Wanneer er dus een zelfmoordaanslag is binnen de 13 dagen, is zelfs die aanslag geen copycat effect. Ook dat werd bestudeerd en vastgesteld in het onderzoek van maart 2017 door Dr. Marieke Liem.

Kortom: veel van die zelfverklaarde experten, zouden er beter aan doen eerst eens wat feiten te checken vooraleer ze hun toetsenborden gaan geselen om wat tweets in de wereld te sturen.

Noem ik mezelf een specialist? Verre van dat alles. Maar ik studeerde wel aan 2 van de instituten die ik in het begin vermeldde. Ik verslind duizenden pagina’s aan nieuwe rapporten, studies, verslagen van aanslagen etc per maand. Ik ben 7 op 7, 16 uur per dag met terreur en contra-terreur bezig. Dus ergens ken ik er wel een klein beetje van.

Al deze informatie zit in m’n hoofd. Het kan dus zijn dat de lectuur hier en daar wat moeilijker is. Ik heb echter geprobeerd het zo begrijpbaar mogelijk te houden. Soms is de uitleg veel te kort om een volledig inzicht te hebben, maar het was niet m’n bedoeling om hier een volledig boek te schrijven. Ik wilde gewoon aantonen dat de drie hoger vermelde heren een hele hoop onzin verkopen en dat er velen aan hun lippen hangen, zonder zelf ook maar 1 seconde na te denken. En dat is jammer. Want zo zal je nog steeds niet geïnformeerd zijn, zal je het probleem nog steeds niet kunnen benoemen en zal je dus zeker niet tot een oplossing kunnen komen.

Het niet-benoemen kan leiden tot verkeerde contra-terreur maatregelen, grotere angst bij de bevolking omdat ze niet ten volle begrijpen waar het echt om draait en wat er echt gebeurt. Mensen die iets niet begrijpen, zeker op zo’n belangrijk vlak, kunnen eventueel ook weer meer werk opleveren voor veiligheidsdiensten. Zij zullen u met plezier verder helpen, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar momenteel hebben zij belangrijke zaken te doen en dat met zeer beperkte middelen en mensen.

Wat betreft de gebruikte bronnen, probeer ik hier zo volledig mogelijk te zijn en me te herinneren welk stuk info van mezelf komt en welke delen van anderen komen:

 • Mark A. Gabriel, PhD: Islam and terrorism – revised and updated edition, 2015
 • Jeffrey D. Simon, PhD: Lone wolf terrorism, 2013
 • Dr. Marieke Liem & Nicholas Farnham: Can a copycat effect be observed in terrorist suicide attacks – ICCT, maart 2017
 • El Watan
 • Criminaliteitsstatistieken lokale politie Antwerpen
 • Criminaliteitsstatistieken federale politie
 • Koran
 • Twitter
 • Algemeen Dagblad
 • De Afspraak, Canvas
 • Professor Edwin Bakker & Jeanine de Roy: Elementaire deeltjes 20 – terrorisme, 2016
 • GTD
 • Intel Center Database
 • Gazet van Antwerpen
 • Europol: Terrorism situation and trend report, 2017
 • START, universiteit Maryland
 • Morocco World News

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s