UNIA, blijf aub weg uit het terreurdebat!

Het is zover: Unia kwam gisteren uit met een nieuw rapport. “Maatregelen en klimaat, gevolgen na de aanslagen – dossiers bij Unia”. (http://unia.be/files/Rapport_Maatregelen_en_Klimaat.pdf)

Schermafbeelding 2017-07-08 om 14.33.16

Onmiddellijk zag ik op twitter allerlei opmerkingen verschijnen, gaande van hoongelach tot applaus.

Nu wilde ik wel eens de tijd nemen om het rapport te lezen, in plaats van enkel op de titel van de tweet af te gaan, en te kijken wat er in stond. Zouden het feiten zijn, wat samenraapsels, wat veronderstellingen,…? Een korte bespreking:

Het loopt al fout bij de inleiding.

“Terrorisme is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Maar nu het zich ook bij ons voordoet en sommige daders in België geboren of opgegroeid blijken te zijn, heerst bij de bevolking een sfeer van grote ongerustheid. Hoewel de aanslagen tot de polarisatie van de samenleving hebben bijgedragen, heeft diezelfde samenleving gelukkig ook blijk gegeven van een onmiskenbare maturiteit en terughoudendheid. Wangedragingen of georganiseerde aanzetten tot geweld bleven uit.”

Toen ik de zin beginnende met “maar nu het zich ook bij ons voordoet” las, had ik eigenlijk al geen zin meer om verder te lezen. Terreur een nieuw fenomeen in België (nu het zich ook bij ons voordoet)? Dan kan je zo’n rapport nog moeilijk serieus nemen. Laten we even de GTD (Global Terrorism Database – www.start.umd.edu) erbij nemen. Deze databank registreert alle terroristische aanslagen, wereldwijd, met een korte beschrijving. Ik gebruik ze voor mijn publieke schrijfsels, omdat die databank voor iedereen vrij toegankelijk is. Zo kan u namelijk zelf feiten controleren, mocht u dat willen. Houd er wel rekening mee dat de databank enkel aanslagen bevat, gepleegd sinds 1970.

Wat zien we? In 1970: een aanslag op de Joegoslavische ambassade door Kroatische separatisten. In 1973 een moord op een diplomaat door Palestijnen. Een 1973 een aanslag op de residentie van de Griekse ambassadeur, onbekende dader. Dat wordt gevolgd door een resem aanslagen gepleegd door GARI. En ga zo maar door.

Onmiddellijk wordt dit gevolgd door het zinnetje “sommige daders in België geboren of opgegroeid”. Ook hier was enig opzoekwerk duidelijk weer te veel gevraagd. We kenden uiteraard een hoop aanslagen die werden gepleegd door buitenlanders. Reeds in de jaren ’70 werden de problemen uit Ierland, Duitsland, Spanje, het Midden-Oosten en Oost-Europa hier ingevoerd. Denk daarbij onder meer aan:

 • Kroatische nationalisten
 • GARI
 • Justice commandos for the Armenian genocide
 • Arab Revolutionary Army
 • IRA
 • Black March
 • RAF
 • al-Fatah
 • Albanese extremisten
 • Black Lebanon
 • New Armenian Resistance
 • Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia
 • Fedayeen Khalq
 • ETA
 • Syrische mujahideens
 • Arabian Peninsula Freemen
 • Survivors of Hama
 • Koerdische dissidenten
 • Dev Sol
 • Koerdische separatisten
 • PKK
 • Turken die tegen Koerden strijden
 • Pro-Palestijnse immigranten
 • GIA
 • Soennitische extremisten
 • IS
 • Grey Wolves

Het grote deel van deze terroristen was hier inderdaad niet opgegroeid of geboren. Wat Unia echter vergeet is dat er toch “een aantal” terroristen, geboren en getogen in België, al lang meegaan in België. 

Wie is er de CCC al vergeten? Het National Front for the Liberation of Belgium? Het ALF? Al sinds 1983 zien we terroristen met een Belgische achtergrond opduiken in cijfers, verslagen en statistieken. De eerste aanslag met gekende dader vond intussen bijna 24 jaar geleden plaats, in december 1983.

De tekst kabbelt gezellig verder. “De sfeer van ongerustheid heeft een duidelijke impact op de werkzaamheden van Unia gehad. We kregen in 2015 en 2016 meer individuele meldingen over dit thema. Omdat deze meldingen nog vrij recent zijn, werden ze nog niet allemaal volledig afgehandeld. De vraag of ze al dan niet gegrond waren, blijft in een aantal gevallen nog onbeantwoord. Los daarvan is de vaststelling van deze toename op zich in ieder geval een alarmsignaal.” Ik stel me de vraag: wat moet ik geloven van zaken en dossiers die niet afgehandeld zijn, maar dat terzijde.

“We houden er wel rekening mee dat uitspraken in de media, op het internet en in de maatschappij een polariserend effect kunnen hebben en dat ze kunnen bijdragen tot een klimaat dat nadelig is voor de samenleving en zo tot meer gevallen van discriminatie leidt.” Wat met de eigen uitspraken van Unia? Is er al onderzocht of die tot meer discriminatie leiden en of die polariserend werken? 

Let vooral op het laatste zinnetje van de inleiding: “Natuurlijk kan alleen een uitgebreider onderzoek, op basis van volledige nationale statistieken, een beeld schetsen van de reële omvang van de hierna aangehaalde fenomenen.” Geven ze hier nu zelf aan dat hun rapport gebaseerd is op wat losse flarden, onafgewerkte dossiers en buikgevoelens? Ik ben benieuwd.

“Gedurende de periode tussen januari 2010 en december 2016 opende Unia 64 dossiers die verband houden met de sfeer van angst of met de antiterroristische maatregelen.

Dossiers die rechtstreeks verband houden met maatregelen om terrorisme en/of radicalisering te bestrijden, zijn hierna onder de rubriek ‘maatregelen’ vermeld.

Dossiers die eerder verband houden met reacties van individuen of instanties na de terroristische aanslagen (zoals beledigingen, ontslagen of pesterijen op basis van stereotypen), staan in de rubriek ‘klimaat’. Wat de ‘klimaat’-dossiers betreft, werd voor deze analyse enkel rekening gehouden met de gevallen waarbij de melder uit eigen beweging op een verband wees met de aanslagen of met terrorisme.”

Sfeer van angst in 2010? Kan iemand mij dat uitleggen of aantonen? 64 dossiers op 6 jaar…

“Voor de analyse werd enkel rekening gehouden met de gevallen waarbij de melder uit eigen beweging op een verband wees met de aanslagen of met terrorisme.” Dat doet bij mij onmiddellijk enkele belletjes rinkelen. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek naar radicalisering dat het bij de geradicaliseerde zeer vaak om een gevoel gaat en niet om feiten. Mocht ik dus morgen een dossier bij Unia indienen dat ik misschien, eventueel, wie weet, wel eens zou geconfronteerd kunnen worden met bepaalde maatregelen of gebeurtenissen, mag ik dit puur op basis van gevoelens doen? Lijkt me sterk. Ik zeg echter niet dat de melders geradicaliseerden zijn.

“In 2015, na de aanslagen op Charlie Hebdo en op de Hyper Casher (7 en 9 januari), stellen we een eerste gevoelige stijging vast van dit soort dossiers. De toename wordt echter pas echt duidelijk na de aanslagen in Parijs (13 november 2015) en in Brussel (22 maart 2016):

• van 1 januari tot 13 november 2015 (10,5 maanden): 10 nieuwe dossiers, ofwel 1 per maand;

• van 13 november tot 22 maart 2016 (4 maanden): 10 nieuwe dossiers, ofwel 2,5 per maand;

 • van 22 maart tot 31 december 2016 (9,5 maanden): 40 nieuwe dossiers, ofwel 4 per maand.”

Ik zou hier graag andere cijfers tegenover zien, het is veel te makkelijk om een bepaald fenomeen (als er al 1 is) eenzijdig te belichten en te onderzoeken. Hoe zit het met het angstklimaat bij autochtonen? Hoeveel autochtonen worden er aangevallen, gepest, gediscrimineerd en dergelijke meer door mensen met een migratie achtergrond? Van eenzijdige berichtgeving krijg ik koude rillingen. Er wordt namelijk geen perspectief geboden.

Wanneer we verder gaan kijken naar het zogenaamde onderzoek door Unia, stellen we vast dat er onder meer meldingen werden gemaakt tegen huiszoekingen, het blokkeren van bankrekeningen, registratie en veiligheidsmachtingen.

Sorry, maar dit gaat echt een stap te ver. Denkt Unia nu werkelijk dat er lichtzinnig wordt overgegaan tot een huiszoeking? Of dat een blokkering van de banktegoeden een licht overwogen en eenvoudige maatregel is? Trek dus van die 64 dossiers al maar 11 dossiers af.

Er werden ook 8 dossiers geopend onder de noemer veiligheidsmachtigingen. Het gaat hierbij om machtigen die werden ingetrokken van bijvoorbeeld werknemers van een luchthaven, kernenergiecentrale en dergelijke meer. Herinnert u zich nog de tewerkstelling van sommige terreurverdachten en terroristen? Een intrekking van een machtiging is geen beslissing die zomaar wordt genomen. Er wordt niet lichtzinnig mee omgegaan, aangezien het over de tewerkstelling van de betrokken persoon gaat. Het zijn weloverwogen veiligheidsmaatregelen, om u en mij te beschermen. Na beroep werden 4 van de 8 maatregelen ingetrokken. “Maar de betrokkene hield er een wrang gevoel aan over”. 4 dossiers van de 64 in mindering brengen graag!

Verder werden er 9 meldingen gemaakt onder de noemer “varia”. Sorry, maar wanneer een klacht niet gespecificeerd of benoemd kan worden, waar hebben we het dan eigenlijk over? In België is er genoeg achtergrond om elk, eventueel strafbaar feit, te kunnen onderbrengen in een categorie met een zeer specifieke noemer. Weeral 9 dossiers die van de 64 kunnen worden afgetrokken.

Er zijn ook 5 dossiers geopend onder de noemer “registratie”. Registratie is in dit geval het feit dat een persoon opgenomen is in een databank van mogelijk geradicaliseerden. (3 daarvan weten zelfs niet of ze geregistreerd zijn, maar maakten wel een melding van hun “vermoeden”. Sorry: lachwekkend.) Opnieuw 5 dossiers om te schrappen uit de lijst van de 64.

Waar blijven we dan nog mee zitten? 31 dossiers van de 64. Op 2 jaar tijd. 1,29 dossiers per maand dus. Allemaal vallen ze binnen de noemer “generaliseringen en beledigingen” en “veiligheidsmachtigingen”.

Generaliseringen worden door Unia omschreven als “situaties waarbij een veralgemening wordt gemaakt tussen geloof en/of afkomst en de gevaarlijkheid van een persoon, zonder dat hierbij beledigingen worden geuit”. Er duikt hierbij een nieuw fenomeen op: beledigingen zoals “vuile terrorist”. Hierbij geef ik Unia uiteraard gelijk, aangezien dit wel degelijk kan vastgesteld worden op de door uzelf gebruikte sociale media.

Om het in perspectief te plaatsen: in de jaren 80 en 90 was er vaak de term “vuile communist” te horen, aangezien er een belangrijk aantal aanslagen werden gepleegd met een communistische achtergrond. Jammer dat het Interfederaal Gelijkekansencentrum pas in 1993 werd opgericht. Het ware interessant om te weten hoeveel meldingen er zouden gemaakt worden vanwege de term “vuile communist”. (In die zin ben ik trouwens benieuwd naar de reacties op de deelname van de PvdA en de PTB aan de huidige betogingen in Hamburg, waarbij zeer veel slachtoffers onder de ordediensten en het gewone publiek vallen.)

Er werden 2 meldingen gemaakt van een ontslag naar aanleiding van generaliseringen. 1 van die ontslagen vond plaats omdat een werknemer, nota bene bij een beveiligingsfirma, z’n toegangsbadge te laat had ingeleverd. Ik kan me inbeelden dat bij een BEVEILGINGsfirma alles om veiligheid draait. Het ontslag had dus niets met een terroristische context te maken, wat zelfs door Unia wordt toegegeven.

Het 2de ontslag is een ontslag waarbij een net aangeworven werknemer werd aangegeven wegens “het vergoelijken van aanslagen”. De werknemer werd om dringende reden ontslagen. De hoogdringendheid werd later ingetrokken. Het gaat hierbij om een werknemer die aan collega’s probeerde uitleggen waarom iemand overgaat tot het plegen van een aanslag. Er werd zelfs aangifte gedaan bij de politionele diensten. Uiteraard kan ik dit moeilijk beoordelen, aangezien Unia geen meldingen vrijgeeft en je dus geen zicht hebt op de achtergrond. Nu leg ik zelf regelmatig uit wat de achtergronden van terreur, radicalisering en dergelijke meer zijn. Ik heb hier echter nog nooit problemen mee gehad. Ik stel me daarbij dus de vraag of het “uitleggen” niet een tikkeltje (te) ver ging.

8 dossiers gaan over pesterijen op het werk. Pesterijen op het werk zijn sowieso een groot probleem, niet enkel bij mensen met een migratie achtergrond. Dat deze pesterijen reëel zijn, trek ik geenszins in twijfel. Wel maak ik er volgende bedenkingen bij:

 • Waren de pesterijen al langer bezig en worden er nu andere zaken aangehaald? Opnieuw werd hier geen melding van gemaakt in het rapport. Werd het zelfs wel onderzocht?
 • Waarom een melding over pesterijen bij Unia, terwijl je perfect klacht kan indienen bij de vertrouwenspersoon binnen de firma of de politie. Trek het voor het gerecht, win en je krijgt nog een schadevergoeding ook. Waarom Unia gebruiken in zulke zaken, aangezien dat de procedure aanzienlijk kan vertragen?

In 2 gevallen werden meldingen gemaakt door personen die werden overgeplaatst naar een andere dienst op basis van onbewezen verdenkingen. Er wordt ten eerste niet vermeld of dit de echte reden is, want uiteraard is er geen verhaal van de werkgever vermeld en ten tweede zijn bedrijven continu in beweging en worden er nu eenmaal overal en altijd mutaties gedaan. Waar blijven de bewijzen dat dit gelieerd zou zijn aan de gevolgen van terrorisme?

Er maakt ook iemand melding van het feit dat hij niet werd aangenomen als ambulancier omdat de werkgever verontrust was door zijn baard. Ook hier weer geen vermelding van het verhaal van de potentiële werkgever, het verloop van de selectie procedure en de capaciteiten van de melder. Nochtans zie ik bij beweringen graag een bewijs.

Ook in het onderwijs werden meldingen gemaakt, onder andere van beledigende uitlatingen tussen leerlingen zelf. In 1 geval ging dat met fysiek geweld gepaard. 1 leerling mocht niet met een andere leerling met een migratie achtergrond spelen omdat zijn ouders hadden gezegd dat “jullie allemaal terroristen of misdadigers worden”. Waar zijn we mee bezig zeg? Pesterijen tussen kinderen zijn van alle tijden. Dit betekent uiteraard niet dat ze goed te praten zijn. Een aantal voorbeelden uit m’n jeugd die ik zelf ondervond:

 • Ik mag niet met je spelen, want je vader is een bankier en de bank heeft ons huis openbaar verkocht omdat mijn ouders hun lening niet kunnen afbetalen.
 • Ik mag niet met je spelen, omdat je vader een rijkswachter is. En dat zijn slechte mensen.

Het gaat verdomme over kinderen onder elkaar. Kan je daar geen gesprek mee aanknopen en het uitpraten? Of is men werkelijk zo lichtgeraakt? Moeten alle bankiers waarover zulke uitlatingen worden gedaan, advocaten, notarissen, verzekeraars, agenten en ga zo maar door nu plots allemaal een dossier openen bij Unia?

4 dossiers gaan over leraars die zich schuldig maakten aan generaliseringen of beledigingen aan het adres van leerlingen. 1 geval daarvan gaat over een schooldirectrice die “buitensporig” zou reageren op elke vermoeden van “sympathie voor de terroristen”, ongeacht of het om leraars of leerlingen ging. 1 schooldirecteur zou daarnaast ook gezegd hebben dat “jullie terroristen in Syrië moeten zijn”.

Leraars hebben uiteraard een voorbeeldfunctie. Zij hebben een grote invloed op de ontwikkeling van jongeren. Hun houding is dus zeer laakbaar, indien de feiten bewezen zouden worden.

Een directrice die buitensporig zou reageren op elk vermoeden van sympathie voor de terroristen? Hier viel ik toch even van m’n stoel en wel om verschillende redenen:

 • Wat bestempel je als buitensporig?
 • Een school kan een goede barometer zijn voor de radicalisering. Ik begrijp dan ook geenszins dat er nog maar gereageerd wordt op deze aantijging. We zagen in het verleden al dat signalen reeds bij schoolgaande jeugd konden worden opgevangen. Deze directrice verdient dus eerder applaus dan een dossier bij Unia. Zij neemt haar taak ten harte. Betrokken leraars volgen zelfs cursussen om signalen te kunnen herkennen.
 • In de ons omringende landen wordt er aangemoedigd een melding te maken van een vermoeden van radicalisering of verheerlijking. Zo zijn er al mensen op tijd gedetecteerd kunnen worden. (Let wel: ik beweer geenszins dat er zo aanslagen zijn voorkomen.) Unia gaat hier wat lacherig over doen? Sorry, dit is onverantwoord gedrag.

De lijst is nog lang:

 • Belediging in het openbaar tijdens een herdenkingsplechtigheid. Hoeveel dossiers werden er bij Unia ingediend wegens verheerlijking van de aanslagen tijdens de herdenkingen? Iedereen die op zo’n herdenking was, commentaren op sociale media las etcetera, kon vaststellen dat deze aantallen vele malen hoger lagen dan de meldingen bij hen. Wat doen ze daar mee? Ah ja, juist. Er werd bij hen geen melding gemaakt, dus zal het fenomeen waarschijnlijk onbestaande zijn. (Ook bij recente aanslagen, onder meer de aanslag in Brussel Centraal, werd de aanslag op gejubel onthaald. Ga er sommige Facebook- en Twitterprofielen maar op na. Kijk eens op Telegram kanalen, die onder meer door Belgische FTFs en sympathisanten gebruikt worden.)
 • 3 dossiers werden geopend onder de noemer “goederen en diensten”. 1 passagier werd de toegang tot een vlucht geweigerd, waarbij “op zijn Arabische afkomst werd gezinspeeld”. 1 man van Iraanse afkomst beweert dat hij bij een bank het slachtoffer werd van misplaatste opmerkingen toen hij een lening aanvroeg. En 1 dossier werd geopend naar aanleiding van uitspraken van een lid van een gemeenteraad.

Ik kan de lijst eindeloos blijven bespreken. Unia heeft het hierbij steeds over de gevolgen, zoals “zaken die worden aangevoeld”, “we kregen geen excuses”, “ik kan enkel een link zien door mijn Marokkaanse afkomst”, een “gerechtelijke dwaling”, “negatief advies over naturalisatie wegens banden met het Moslimbroederschap” (inderdaad een terreurorganisatie) en ga zo maar door.

Het wordt interessant wanneer we de conclusie beginnen lezen:

De dossiers die Unia de afgelopen twee jaar heeft ontvangen, wijzen vandaag op een dubbele uitdaging in de terrorismebestrijding. Het spreekt voor zich dat op grond van het recht op leven en veiligheid de terroristische dreiging bestreden moet worden. Tegelijk moet elke burger aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten (vermoeden van onschuld, recht op een eerlijk proces, vrijheid van meningsuiting, enz.), zonder dat er daarbij onder andere een onderscheid op basis van afkomst of geloof wordt gemaakt (recht om niet gediscrimineerd te worden).

Unia gaat hierbij volledig voorbij aan het feit dat in België mensenrechten zeer hoog in het vaandel worden gedragen. In tegenstelling tot vele andere landen, gaan deze nog steeds voor op de anti-terreur maatregelen. Gezien de onvolledigheid van de dossiers van Unia, de nog openstaande zaken, het feit dat vele dossiers niet gegrond zijn, een aantal dossiers volledig op gevoelens gebaseerd zijn en niet op feiten, maakt het rapport naar mijn mening gewoon lachwekkend. Uiteraard is er onder onderzoekers, wetenschappers, politici en andere overheidsdiensten een debat over de juiste mix tussen anti-terreur maatregelen en mensenrechten. In sommige gevallen is de lijn inderdaad zeer dun. Denken we onder meer aan de noodsituatie in Frankrijk. Waarbij ik nog steeds niet zeg dat de mensenrechten met de voeten worden getreden.

“Hoewel het absolute aantal dossiers dat Unia heeft ontvangen en behandeld niet enorm groot is, gaat het hier zonder twijfel om een nieuw fenomeen. Unia ziet er een signaal in dat onze samenleving niet mag negeren. Elke onrechtvaardigheid is er één te veel. De getuigenissen in dit rapport wijzen op de traumatische gevolgen van de maatregelen voor de burgers die er slachtoffer van worden. En dat zonder dat ze afdoende redenen voor de maatregelen krijgen of zonder dat ze er de juiste motiveringen voor kennen. Dit schaadt het vertrouwen dat iedereen in de overheid moet kunnen hebben en kan ertoe leiden dat mensen terugplooien op zichzelf en op hun gemeenschap. Dit is geenszins bevorderlijk voor een inclusieve samenleving waarin iedereen een plaats heeft.”

Een fenomeen wordt door van Dale omschreven als een zeldzaam verschijnsel. Ik denk dat hun eigen woordkeuze in deze dus boekdelen spreekt. Ook het feit dat het aantal dossiers zo laag ligt spreekt niet in hun voordeel. In hoeverre kan je deze weergave representatief noemen? Laat ons uitgaan van het feit dat alle dossiers werden ingediend door Moslims, ongeacht hun origine. 7% van de Belgische bevolking geeft aan Moslim te zijn. België heeft 11,29 miljoen inwoners, dus zouden er om en bij de 790.000 moslims zijn. Alle dossiers over 2 jaar in aanmerking genomen, betekent dit dus dat er 0,00008 % eventueel een gevolg zou kunnen ondervinden van de aanslagen en dan nog naar eigen zeggen. Let op: Unia geeft zelf aan dat dossiers nog niet zijn afgesloten en dat er ook al bij zijn die op niets uitdraaiden.

“Unia heeft er bewust voor gekozen om uitsluitend te werken op basis van eigen dossiers die binnen ons mandaat kaderen. We zijn ons ervan bewust dat we zo slechts een deel van de problematiek benaderen van de gevolgen met betrekking tot de grondrechten en de maatregelen om terrorisme en/of radicalisering te bestrijden. Een uitgebreider systematisch onderzoek zou de trends die dit rapport schetst, kunnen bevestigen, ontkrachten, verfijnen en preciseren.”

Ik ben alvast blij dat Unia zelf vaststelt dat hun rapport omzeggens niets om het lijft heeft. Wat willen ze nu eigenlijk bereiken? Zelf meewerken aan een polarisatie waartegen ze (zogezegd) zelf vechten? Desinformatie bij de eventuele lezer die niet verder gaat kijken dan de beweringen die Unia poneert? Het is veel te makkelijk om steeds met een belerend vingertje in de richting van anderen te wijzen. In hoeverre onderzoekt Unia de houding, de gedragingen en de uitlatingen van de betrokkene zelf? 

Welk recht van spreken heeft Unia eigenlijk in het ganse terreurdebat? Ze gaan in dit rapport voorbij aan de oorzaken en échte gevolgen van terreur, de psychologische impact op de (autochtone) bevolking en ga zo maar door. Ook de frustratie die bij sommigen kan ontstaan door de grote economische impact is nergens terug te vinden in dit rapport. Denken we maar aan kleine zelfstandigen in Brussel die hun omzet zagen kelderen, mensen die niet konden gaan werken omdat de buurt waarin zij werken was afgesloten en ga zo maar door.

Men gaat ook voorbij aan zaken die in de aard van de mens zitten ingebakken, zoals de “bescherming van de eigen soort”. Dat Unia een eenzijdige rapportering en berichtgeving doet is hemeltergend.

Gerenommeerde onderzoekers zoals Dan Gardner (Universiteit Ottawa) stelden namelijk al vast dat er na een aanslag zelfs bij niet-slachtoffers een psychologisch effect in werking treedt, getriggerd door fysiologische shortcuts. Die gevolgen zijn uiteraard irrationeel, maar ze bestaan wel degelijk en er dient dus ook rekening mee gehouden te worden in de rapportering van Unia. Nochtans zegt hun tweet: “Unia houdt gevolgen van aanslagen tegen het licht”. Neen. Er worden vooral vermoedelijke gevolgen tegen het licht gehouden en dan nog enkel de eventuele gevolgen die hen het beste uitkomen, vanuit 1 bevolkingsgroep gezien. Is dat geen polarisatie en discriminatie?

Een andere onderzoeker, Danny Horesh (trauma-expert), stelde ook al vast dat er bij een ganse bevolkingsgroep kenmerken kunnen opduiken van een post-traumatische stress stoornis, ook weer wanneer zij niet rechtstreeks betrokken zijn.

Uiteraard zijn vele psychologische reacties niet rationeel te noemen. Maar ze zijn wel degelijk iets om rekening mee te houden. Ze kunnen ten eerste zeer veel verklaren over de reacties na een aanslag en stellen ze ook in perspectief. Er is ontegensprekelijk een stijging in het aantal gevallen van vooroordelen, racisme en discriminatie vast te stellen. Maar ook hier is het weer al te makkelijk om in algemeenheden te vervallen en steeds met dat vingertje in 1 richting te wijzen, beste Unia. U dient alles in totaliteit te bekijken en niet enkel de zaken aan te halen die u best uitkomen.

Bij veel van de zaken die Unia aankaart, blijkt het ook steeds om gevoelens en vermoedens te gaan. Waarom laat men het na de andere zijde te belichten? Dat zijn toch evenzeer gevoelens? Heeft Unia een politieke agenda? Andere motieven? Of moeten ze om de zoveel tijd eens een rapportje publiceren, zodat ze alle miljoenen aan subsidies die ze krijgen op de 1 of andere manier kunnen verantwoorden? Wie zal het zeggen.

Vast staat dat 90 percent van dit rapport niet serieus genomen dient te worden. Er duiken feitelijke onjuistheden en onwaarheden op, vermoedens en ga zo maar door.

Ik stel dan ook voor dat Unia vanaf nu, wanneer ze denken een rapport te moeten uitgeven, niet aan eenzijdige berichtgeving doet, alle aspecten in rekening neemt en zich baseert op feiten. Zo niet: geen rapport uitgeven. Je maakt jezelf enkel belachelijk. Een laatste tip: laat een rapport opstellen door iemand die iets van de betrokken materie kent. Het zou zomaar eens kunnen dat je een veel evenwichtiger document hebt, waardoor je zelf minder polarisatie in de hand werkt en de mensen correcte informatie verschaft. Geloofwaardigheid, weet u wel?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s