Open brief van een “verontwaardigde landgenoot en ongeruste ouder”

Armand Vervaeck : 

Deze “Open brief van een verontwaardigde landgenoot en ongeruste ouder” komt origineel uit Facebook maar werd om een nog onduidelijke reden offline gehaald, dit OF door de auteur zelf OF door Facebook die, net zoals de andere VS Social Media bedrijven meer en meer ons hersenen in de juiste richting willen sturen.

De Mevrouw die dit geschreven heeft gaat uit van het vrijmaken van 600 miljoen euro voor “vluchtelingen”. Ik moet haar enigszins tegenspreken omdat a) het bedrag vele malen groter is (als alle deelelementen opgeteld worden) en b) omdat het eigenlijk over EN asielzoekers EN erkende vluchtelingen EN familieherenigingen EN subsidiair beschermden gaat. 
Bovendien is het bedrag lang niet éénmalig omdat er quasi nooit nog iemand naar het land van herkomst teruggaat tenzij om eigendom te kopen.

Als ik van de politici was zou ik de inhoud van deze brief niet meteen als “extreem rechtse haat-brief” catalogeren tenzij jullie zo dom zouden zijn om het signaal van bv de voorbije Duitse verkiezingen niet te begrijpen.

Screen Shot 2017-09-29 at 10.46.30.png

Open brief

“Geachte ministers,
Ik zit met enkele vragen.
Jullie hebben er net een heleboel besparingen door gejaagd, de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar, een indexsprong, hogere btw voor onze energie, duurdere opvang, hogere schoolfacturen enz.
Jullie hebben de brave Belgen verteld dat de spaarpot leeg is, dat er dus moet bespaard worden, tot daar heb ik nog begrip, als brave burger heb ik namelijk de plicht mee te helpen het land weer op te bouwen.

Maar met het volgen van de media de laatste weken, de vluchtelingencrisis, stel ik mij echter wel vragen.
Ik vergelijk even de regering met ouders en de burgers met jullie kinderen. Als ouder spaar ik voor mijn kinderen voor later; de regering, spaart, door de belastingbetaler, btw, taxen, rsz, voor onze sociale zekerheid, voor ons pensioen enz., dus m.a.w. simplistisch gezegd, jullie sparen met verschillende spaarpotjes voor jullie kinderen, ‘de burgers’. Nu hebben wij een goed sociaal vangnet, waar wij, Belgen, onze ouders, grootouders, overgrootouders …. voor afgedragen hebben.

Maar nu komt het: dus net als jullie ons wisten te vertellen dat “de spaarpotjes” leeg zijn, dat we met zijn allen zullen moeten blijven werken tot we er bij ‘neervallen’ , lees en hoor ik dat jullie 600.000.000 euro gaan vrijmaken voor de ‘vluchtelingen’. Hoe willen jullie dat verkopen aan de brave werkende Belgen die netjes afdragen voor onze ‘lege spaarpotjes’?
Hoe willen jullie rechtvaardigen dat onze sociaal vangnet nu dient voor mensen die hier nog nooit 1 euro hebben bijgedragen?

Hoe kunnen jullie langs de ene kant onze rusthuizen minder subsidies geven, zodat 1 op de 6 waarschijnlijk zijn deuren kan sluiten, terwijl bejaarden al bijna geen betaalbaar rusthuis vinden, een heel leven gewerkt en afgedragen hebben aan de maatschappij en ze komen niet eens toe om met hun pensioentje een kamertje in een rusthuis te huren.

Maar wel 600.000.000 euro voor de vluchtelingen vrijmaken? Asielcentra bijbouwen, leegstaande gebouwen inrichten tot comfortabele woonsten voor de “vluchtelingen”…
Eigen mensen die uit hun woning worden gezet om diezelfde vluchtelingen op te vangen, ze krijgen voorrang op onze sociale woningen, waar Belgen al enkele jaren voor op een wachtlijst staan, gratis internet enz…. , ik zit echt met vragen.

De inzet voor de vluchtelingen is enorm Ieder jaar bij het begin van de winter hoor ik telkens hetzelfde nieuws, ‘opvangplaatsen te kort voor onze daklozen’, daklozen die op een stuk karton in het centraal station of op een bank moeten slapen omdat de maatschappij ze in de steek laat.
Als ik dan hoor wat jullie nu doen voor deze ‘vluchtelingen’ dan ben ik sprakeloos.

Daarenboven had en heb ik erg mijn twijfels dat de meerderheid van deze vluchtelingen ‘oorlogsvluchtelingen’ zijn. Ik heb nog nooit zoveel jonge mannen bij elkaar gezien, amper vrouwen, kinderen of ouderlingen. De meesten komen niet uit oorlogsgebied en ze vluchten ook niet naar veilige buurlanden, maar helemaal naar West Europa.

Er wordt vergeleken met onze 2 wereldoorlogen.
Ja, wij hadden ook vluchtelingen, vrouwen, kinderen en bejaarden, die in WOI naar het neutrale Nederland vluchtten (tegen de zin van de Nederlanders); de rest zat aan het front of in loopgraven om dit land te verdedigen, net zoals mijn beide grootvaders in WOII en mijn overgrootvader in WOI. Jonge mannen die vluchtten, waren deserteurs, hen wachtte de kogel.

Nu zijn het allemaal jonge mannen, laten hun gezin achter in de ‘oorlogszone’ en komen helemaal naar West Europa, genieten van onze sociaal systeem. En jullie laten dit gewoon begaan.

België, zowat het duurste land op inkomensbelasting in Europa en bij de duurste in de wereld, mensen die jarenlang gewerkt hebben krijgen een pensioentje dat bijna gelijk is aan wat de geregistreerde vluchteling aan leefloon krijgt! Sorry, ik stel me daar vragen bij.
En dan schrikken jullie als bij de verkiezingen blijkt dat meer en meer mensen rechts gaan stemmen.

Dat zijn dan, de racisten, marginalen, de onderste laag van de bevolking, want dat is makkelijker dan met hen in discussie te gaan. Wel, ik ben geen racist, ik ga werken voor mijn gezin, voor mijn land, maar niet voor gans de wereld. Mijn solidariteit heeft WEL grenzen en ik vrees dat ik niet alleen ben.

Moeten de echte vluchtelingen geholpen worden? Ja, maar niet hier, Ik zou het nog kunnen begrijpen als het vrouwen, kinderen en ouderlingen waren geweest.
Bijna ieder land sluit zijn grenzen, of doet tenminste strenge grenscontroles, hier blijkt het onmogelijk??? Geen mensen en geen middelen, terwijl ik iedere dag douanes op de snelwegen zie die vrachtwagens op rode mazout controleren, politie die midden in de week om 11 uur s ’middags alcoholcontrole houden in een zijstraat en een leger hadden we ook nog, of zijn die enkel nodig om de diamantwijk in Antwerpen te beschermen?

Ik wil er nog op wijzen, dat één van de plichten van de regering, tegenover zijn bevolking, de veiligheid garanderen is.
Aangezien de valse paspoorten die in omloop zijn, het aantal mannelijke ‘vluchtelingen’, de grenzen die wagenwijd openblijven en dan heb ik het nog niet over diegenen die illegaal binnen geraken en zelfs geen asiel aanvragen en ook niet over de ex-Syrië strijders, waarvan jullie zelfs niet weten dat ze terug in het land zijn. Dus ik vraag me niet af OF ze gaan toeslaan, maar wanneer, waar en hoe.

En neen, ik ben geen bange Belg, ik stel me enkel de vraag hoe het verdorie zover is kunnen komen.
De multiculturele samenleving, het is al langer geweten dat het een totale mislukking is, toch worden we gedwongen met een religie samen te leven voor wie o.a. vrouwen voorwerpen zijn, samen te leven met mensen die eigenlijk walgen van het Westen en onze cultuur. Met mensen die zichzelf geeneens Belg willen voelen. (en ik heb het hier zeker niet over allemaal, maar wel over een grote meerderheid)

Ik wens niemand een verdrinkingsdood en het is schrijnend wat er nu allemaal gebeurt, maar de media manipuleren beelden en willlen ons vooral – net als onze regering – een geweten schoppen, met beelden van een verdronken kind, achteraf gebleken, was de vader de stuurman van de boot, de smokkelaar en onderweg voor nieuwe tanden.

Ik weet niet meer wat ik nog mag geloven en wat niet, zowel pro als contra. Nieuwsbladen brengen in deze tijden nieuwsberichten met tegengestelde feiten. Maar van nieuwsbladen zoals HLN en GVA enz. had ik toch iets meer neutraliteit verwacht.

Jullie willen dat de mensen begrip en medelijden tonen voor deze vluchtelingen, maar jullie moeten nu zelf toegeven dat het merendeel uit “veilige” streken komt. Allemaal om een graantje mee te pikken uit onze ‘spaarpotjes’ . En ja ze worden dan teruggestuurd, na een maand, tenzij het verlengd word, wat wederom een hoop geld kost.
Kan ik het hier dan ook anders stellen? Zouden die mensen ook verdronken zijn geweest moesten ze weten dat ze in West-Europa niet van een sociaal systeem konden genieten?

België telt 5 regeringen en als ik dan hoor of zie, dat eender welke beslissing jullie willen nemen, jullie steeds terug gefloten worden door Europa, ook hier heb ik bedenkingen, als België niet meer autonoom kan bestuurd worden, omdat jullie klakkeloos moeten volgen wat Europa dicteert, waarom betalen wij dan nog steeds voor 5 regeringen?

Mijn laatste vraag, gaan we binnen enkele jaren, met de nieuwe begroting te horen krijgen dat we nog enkele jaren langer moeten werken?
Bedankt regering om rekening te houden met uw burgers.

Een verontwaardigde landgenoot en ongeruste ouder”

Een gedachte over “Open brief van een “verontwaardigde landgenoot en ongeruste ouder”

  1. Europa kan maar “terugfluiten” wanneer het die macht heeft gekregen van de landen zelf, die allerlei rechten uit handen hebben gegeven en in de handen van enkele NIET VERKOZEN eu leiders, die totaal geen zier geven om de bevolking, maar enkel om de portemonee van de rijken. Men red geen banken, maar de rijke aandeelhouders. Zij die risico’s nemen met uw centen. We hebben nog genoeg landgenoten die niet werken, en waarvoor geen werk is, dus import van vreemde werkkrachten die totaal niet in onze cultuur thuishoren, is ook al niet nodig. Wij, europeanen, worden stilaan te slim, en aan de top zien ze het aankomen: wij eisen echte democratie, en dat bevalt diegenen die totaal niet verkozen zijn, helemaal niet. Daarom nog snel snel aanpassingen zodat op voorhand de democratie al zo goed als uitgeschakeld wordt. Kijk even over de gerens met Nederland: D66, de referendumpartij bij oprichting die Nederland zou gaan democratiseren, sprong een gat in de lucht toen het bindend referendum werd afgevoerd. Als machtspartij ziet de wereld er blijkbaar anders uit dan als oppositie. Ook bij ons, heeft de grootste partij eigenlijk zwaar kiezersbedrog gepleegd, en verschillende van hun fundamenten links laten liggen. Ze is omgevormd tot machtspartij en doet niks meer voor de Vlaming. Integendeel: er vloeit meer geld dan ooit naar het andere landsgedeelte.
    Bedenk dus volgende keer wie van zijn woord is, als je je naar de stembus begeeft en je keuze gaat officieel maken. Natuurlijk valt er voor elke partij wel wat goeds te zeggen, en vooral als je er in mindere of meerdere mate aan “gebonden” bent. Wees géén traditionele stemmer, maar bekijk welke partij het echt goed voor heeft met de Vlaming, want voor een Belg kan je toch niet kiezen: kies dus VLAAMSGEZINDHEID, en woordvastheid.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s